Testmanagement


Bij elk software ontwikkel- en implementatietraject speelt de testmanager een belangrijke rol om continu te toetsen of de oplevering in lijn is met de specificaties en de gevraagde kwaliteit.


Naast deze rol, waarin inhoudelijk expertise centraal staat, zijn de volgende rollen net zo belangrijk:

De testmanager als diplomaat

De vele partijen die betrokken zijn bij een project hebben elk hun eigen belangen. De testmanager is de intermediair tussen de partijen en dwingt zo een gezamenlijke denkrichting af. Informatie halen én brengen naar de plek waar het gebruikt wordt is een kerntaak.

De testmanager als onderhandelaar

De ervaring leert dat het niet altijd lukt om binnen een project alle onderdelen van de specificaties op te leveren. De testmanager zorgt voor afstemming tussen alle betrokkenen. Hij is in staat de voor- en nadelen te benoemen om zo de juiste afweging te maken.

De testmanager als adviseur

De testmanager treedt vaak op als het “geweten” van een project en kent alle risico’s die gelopen worden vanuit een helikopterview. Het is aan de projectmanager om tot besluiten te komen op basis van het advies welke de testmanager geeft.

De testmanager als teamleider

Elk team is zo sterk als de zwakste schakel. Een sterk testteam kan dus niet zonder een goede teamleider. Interne communicatie is een vanzelfsprekendheid en de testmanager kent de sterke en zwakke punten van zijn team. Het benutten van de individuele capaciteiten binnen het team is een uitdaging waarbij onderling vertrouwen van groot belang is.