Projectmanagement


Om een project tot een succesvol einde te brengen spelen de volgende aspecten een cruciale rol:


Netwerk en omgeving

Weten wie de spelers zijn binnen een project, maar ook daarbuiten geeft de projectmanager een voorsprong. Door je netwerk te voeden met informatie komt er ook veel informatie terug. Op basis van deze informatie worden besluiten gemaakt of het project bijgestuurd. Het netwerk is tevens de basis voor draagvlak bij het uitvoeren van plannen en kan steun leveren indien er tegengestelde belangen optreden.

Het team

De specialisten waaruit het projectteam bestaat, bezitten alle kwaliteiten die nodig zijn voor een succesvol project. Het is de eervolle taak van de projectmanager om het beste uit deze samenwerking te halen, om het team ‘uit de wind’ te houden en om invulling te geven aan de randvoorwaarden die het team heeft om kwalitatief goed werk te leveren.

Beeldvorming: wens & realiteit

Een goede planning loopt niet uit. Of kan dat wel? Waar het om draait is om de juiste realiteitszin te hebben. De werkelijkheid kan soms hard zijn, maar juist de openheid over problemen, risico’s en knelpunten en de gevolgen voor bijvoorbeeld planningen, leiden tot het nemen van de juiste acties.

Overzicht versus details

Het is vaak onmogelijk om alle details te kennen. De juiste balans tussen het hebben van een helikopterview en gedetailleerde kennis van elk onderwerp maakt van de projectmanager een goede gesprekspartner. Een succesvolle projectmanager praat mee op hoofdlijnen en kan daar waar nodig gedetailleerde informatie verschaffen over het project.